Studiehandledning i skolan 7,5 hp

Uppdragsutbildning

Det finns ett stort behov av lärare som kan ge studiehandledning på elevernas modersmål. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har utvecklat en kurs som flera gånger upphandlats av Skolverket och av enskilda kommuner. Studiehandledning på modersmålet har visat sig vara en avgörande faktor för nyanländas möjligheter att ta del av undervisningen och ha framgång i sina studier. Forskning och erfarenhet talar tydligt om att hjälp med skolspråk, ämnesbegrepp och ämnesinnehåll är en nödvändig och framgångsrik väg för god integration och för att eleven ska bli en del av den reguljära verksamheten i skolan.

Kursen Studiehandledning i skolan syftar till att belysa och analysera studiehandledning och därigenom bidra till att öka pedagogernas förmåga att hjälpa eleverna att nå målen i skolans ämnen.

Kursen har som mål att uppnå en ökad kunskap om och förtrogenhet kring

 • didaktiska verktyg i studiehandledning
 • styrdokument och regelverk i svensk skola
 • svenska skoltraditioner, lärarkultur och kunskapssyn
 • didaktiska perspektiv på relationer mellan språk, skolspråk och ämnesspråk
 • handledning i allmän betydelse och specifikt som studiehandledning.

Kursen är indelad i tre block

Världen, Sverige och skolan

 • perspektiv på flerspråkighet, modersmål och studiehandledning
 • svensk skolhistoria, skolkultur och kunskapssyn

Styrdokument och praxis

 • läroplanskunskap och läroplansanalys
 • kursplaner, kunskapskrav, bedömning och betyg
 • legala och legitimitetsbestämda ramar

Handledningsmetodik

 • kartläggning, behovsinventering, analysinstrument
 • ämnesspråk, skolspråk
 • motivation och inlärningspsykologi
 • kunskapsmål och kunskapskrav

Kursen vänder sig till studiehandledare och är en distanskurs med en eller flera fysiska träffar. Till större delen är kursen nätbaserad. Kursen ges som uppdragsutbildning och utformas i dialog med beställaren.