Att undervisa modersmål - i klassrummet och på distans

Att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i modersmål

Uppdragsutbildning

I läroplanen Lgr 11 framhålls modersmålets betydelse för lärande. Det finns ett tydligt samband mellan utveckling av elevens modersmål och elevens prestation i andra skolämnen. Modersmålsundervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla språk, identitet och förståelse för omvärlden. Kursen Att undervisa modersmål – i klassrummet och på distans ger deltagarna insikter i den kulturella och språkliga dimensionen av modersmålet, för att de sedan ska kunna förmedla olika perspektiv till sina elever.

Kursen vänder sig till modersmålslärare och behandlar olika språkdidaktiska, metodiska och tekniska aspekter för en varierad och effektiv modersmålsundervisning. Deltagarna får fördjupa sig i relevant språkdidaktisk forskning samt planera, genomföra och utvärdera olika undervisningsprojekt. Kursen ger deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter och idéer kring undervisningen i klassrummet såväl som på distans.

Följande områden tas upp under kursen

  • språkdidaktiska teorier om modersmålsundervisning
  • struktur och innehåll i modersmålsundervisning i klassrummet och på distans
  • aktiviteter för att öka elevernas engagemang
  • mediala resurser för en autentisk språkundervisning
  • studiehandledning på modersmål.

Kursen utformas i samarbete med beställaren.