Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne

Jornadas Didácticas de Español                                                     

2–3 februari 2018

Första veckan i februari 2018 är det dags för de två årligt återkommande spansklärardagarna. Seminariedagarna anordnas av Fortbildningsavdelningen i samarbete med Utbildningsförvaltningen, FoU-enheten, Stockholm stad och syftar till att skapa ett kollegialt forum för utveckling av spanskundervisningen. 

Spansklärardagarna behandlar kunskap och innovativa ämnesdidaktiska perspektiv som tillkommit under senare år. Fokus läggs på aktuella frågeställningar och praktiska exempel på kommunikativ och handlingsorienterad språkundervisning. 

Programmet innehåller föredrag och workshops främst inom följande områden:

  • Ordinlärningens roll i språkundervisningen
  • Ordinlärningsbaserade undervisningsmetoder (Lexical Approach)
  • Aktuell språkdidaktisk forskning om lärande och undervisning i spanska

Seminariet vänder sig till verksamma lärare i spanska, lärarstuderande och andra som är intresserade av lärande och undervisning i spanska. 

Programmet publiceras här i slutet av november 2017.

Kontakt

För mer information kontakta:

 

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se

Fakta om seminariet

Tid 2-3 februari 2018 (3 feb, kl 9-12)

Plats Grillska huset, Stockholm

Anmälan senast 24 januari 2018

Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1 000 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation samt lunch och kaffe båda dagarna.

Seminariet ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.