Modern spanskspråkig litteratur och film i undervisningen, 7,5 hp

Literatura y cine en la enseñanza del español como lengua extranjera

Vt 2018, distans, 25%

Att undervisa i spanska som främmande språk är mycket mer än att lära ut grammatik och hjälpa eleverna att utöka ordförrådet. Enligt skolans styrdokument för ämnet Moderna språk är inslag om kulturella fenomen och samhälleliga särdrag minst lika viktiga för elevens utveckling av en allsidig kommunikativ förmåga.

Kursen Modern spanskspråkig litteratur och film i undervisningen syftar till att deltagarna ska fördjupa sina egna kunskaper om aktuell spanskspråkig litteratur och film samt utveckla förmåga att använda dessa resurser för att förnya och variera språkundervisningen.

I kursen ingår ett urval av aktuella skönlitterära verk och filmer samt diverse digitala material. Dessa behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv och analyseras med utgångspunkt i litteratur- och filmvetenskapliga begrepp. Kursen omfattar även en praktisk del där deltagarna ges möjlighet att utveckla och presentera egna didaktiska aktiviteter där litteratur och film används för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga.