Vår verksamhet

Franskundervisning – att undervisa om Afrika idag 7,5 hp

Ht 2017, veckoslut, 25 %

De senaste åren har världens blickar i allt högre grad vänts mot Afrika. Den Arabiska våren innebar maktskiften och mer eller mindre allvarliga konflikter i många afrikanska länder. Med den uppmärksamhet som följt på detta har även intresset för Afrika generellt ökat: snabb utveckling, politisk, social och kulturell mångfald samt stora ekologiska utmaningar. Franska är ett av Afrikas stora språk och talas av ca 115 miljoner invånare i 31 länder. Hur utvecklas de fransktalande länderna i Afrika idag? Hur ser förhållandet ut dessa länder emellan? … och hur är relationerna till övriga Afrika och till den forna kolonialmakten Frankrike?

Kursen Att undervisa om Afrika idag vänder sig främst till lärare i franska i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Den behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i fransktalande länder i Afrika med fokus på dess tillämpning i undervisningen. Genom föreläsningar, studiebesök samt delvis digitalt autentiskt material (fack- och skönlitteratur, media, musik, konst, film, dans) erbjuds deltagarna en fördjupad inblick i dessa länder. Deltagarna ges möjlighet att undersöka, utveckla och presentera egna aktiviteter och projekt för att integrera kultur- och samhällsfrågor med ett afrikanskt perspektiv, i sin franskundervisning.

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna

  • identifiera och beskriva kulturella och samhälleliga särdrag i Afrikanska franskspråkiga länder
  • analysera och jämföra nutida kulturella och politiska fenomen i olika franskspråkiga afrikanska länder
  • tillämpa sina kunskaper om franskspråkiga länder i Afrika i språkklassrummet.

Kursen ges i samarbete med Nordiska Afrikainstitutet och pågår under en termin. Den består av tre träffar i Uppsala (lördagar), litteraturläsning och ett individuellt didaktiskt projekt. Mellan campusträffarna är handledning, undervisning och diskussioner webbaserade. Kursen ges på franska. Perspektiv på genus och hållbar utveckling integreras i kursen.

Kontakt

För mer information kontakta:

Véronique Simon

Véronique Simon
tel: 018-471 79 72
e-post: veronique.simon@fba.uu.se

Fakta om kursen

Kursstart augusti 2017 (v 35)

Ansökan sker på www.antagning.se senast 18 april 2017.

Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.