Vår verksamhet

Fransklärardagar - Impressions / Expressions

Två årligt återkommande kompetensutvecklingsdagar med ett språkdidaktiskt perspektiv anordnas sedan mer än 20 år tillbaka i Uppsala - ett bad i franska med ett antal föreläsningar och workshops om kulturuttryck i till exempel film, musik, konst, politik, historia ... från den franskspråkiga världen.

För att förnya och variera franskundervisningens innehåll och arbetssätt behöver franskläraren inspiration och information om aktuell utveckling.

I år är fransklärardagarnas tema Impressions / expressions. Det speglar två sidor av samma mynt: intryck från konst, litteratur, lärande och kommunikation kan stimulera till nya och kreativa uttryck i undervisningspraktiken.

Seminariet vänder sig till lärare i franska och lärarstudenter. Det syftar till att skapa ett fruktsamt utbyte och en ömsesidig rörelse mellan intryck och uttryck, för en effektiv och varierad undervisning. Under dagarna får deltagarna kunskap, idéer och material som kan användas direkt i klassrummet. Det är även ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter.

Kontakt

För mer information kontakta:

Nicolas Manuguerra

e-post: nicolas.manuguerra@fba.uu.se

Fakta om seminariet

Tid hösten 2018. Datum meddelas senare.

Plats Uppsala

Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1 200 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation och kaffe båda dagarna.

Seminariet ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.