Fransklärardagar - Impressions / Expressions

Två årligt återkommande kompetensutvecklingsdagar med ett språkdidaktiskt perspektiv anordnas sedan mer än 20 år tillbaka. I år diskuterar vi »l’interculturalité«… eller hur kulturella resurser och utbyten kan främja de produktiva kompetenserna i franskundervisningen.

För att förnya och variera franskundervisningens innehåll och arbetssätt behöver franskläraren inspiration, information om aktuell utveckling och omväxlande didaktiska verktyg.

I år är fransklärardagarnas tema Impressions / expressions. Dessa fortbildningsdagar kommer att fokusera på begreppet ”interculturalité”: kort sagt, hur möten mellan kulturer berikar individen. Begreppet har en naturlig plats i franskundervisningen. Det speglar nämligen två sidor av samma mynt: å ena sidan Impressions i möten med den Andre, med litteratur, med konst, med all kultur i den fransktalande världen. Å andra sidan leder dessa intryck till nya och kreativa expressions: hur kan man kommunicera om sin egen kultur? Hur använder franskläraren kultur för att motivera, inspirera och aktivera eleverna? Hur kan interculturalité bidra till att utveckla deras kommunikativa kompetens?

Dessa fortbildningsdagar, som börjar med lunch på fredag och slutar med lunch på lördag, vänder sig till alla lärare i franska och lärarstudenter. De syftar till att skapa ett fruktsamt utbyte och en ömsesidig rörelse mellan intryck och uttryck, för en effektiv och varierad undervisning. Under dagarna får deltagarna kunskap, idéer och material som kan användas direkt i klassrummet. Det är även ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter med andra engagerade fransklärare!

Fransklärardagarna anordnas i samarbete med Institut Français de Suède, Kungsholmens gymnasium och FoU-enheten, utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.