Vår verksamhet

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering anordnar våren 2017 en serie offentliga kortare live-streamade föreläsningar och seminarier. Syftet är att sprida kunskap, som har tillkommit under senare år inom det språkdidaktiska fältet. De planerade aktiviteterna sänds via kommunikationsplattformen Adobe Connect, vilket möjliggör för deltagarna att kommunicera kring innehållet i realtid.

Kontakt

För mer information kontakta:

 

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se

Program och anmälan

Vårens program kommer att publiceras här under juanuari 2017.