Vår verksamhet

Det tyska språket – kulturbärare och ekonomisk faktor

Die Deutsche Sprache – Kulturträger und Wirtschaftsfaktor

Internationell konferens 21–22 april 2017

Sverige, Tyskland och Baltikum har en månghundraårig historia av kunskapsutbyte. Länderna har påverkat varandra i utbildningspolitiska frågor och i forskning kring utbildning. Dessa kontakter försvagades dock under 1900-talet på grund av världskrig och Europas uppdelning i öst och väst. Men den bröts aldrig helt. Sedan Berlinmurens fall 1989 har samarbetet återigen blivit en viktig fråga.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering anordnar för fjärde gången en konferens med fokus på bildning, utbildning och tyska som främmande språk. De tre tidigare konferenserna ägde rum i Magdeburg (2010), Uppsala (2012) och Tartu (2014). Värd för årets konferens är Lettlands universitet i Riga.

Konferensen vänder sig till forskare, lärarutbildare och tysklärare från Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Sverige. Syftet är att belysa situationen för tyska som främmande språk och dess betydelse för östersjöregionen utifrån historiska, teoretiska och praktiska perspektiv.

Utöver ett antal plenarföreläsningar kommer följande områden behandlas

  • tyska i en kulturell kontext
  • metodik och didaktik i ämnet Deutsch als Fremdsprache (DaF)
  • tyska som ekonomisk faktor
  • tyska inom vetenskap och forskning.

Är du intresserad av att delta i konferensen i Riga och vill bidra till diskussionen med en egen rapport, kontakta gärna Marita Gareis på Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering redan nu. 

Information och program publiceras här i januari 2017.

Kontakt

För mer information kontakta:

Marita Gareis

Marita Gareis
tel: 018-471 79 63
e-post: marita.gareis@fba.uu.se

Fakta om konferensen

Tid 21–22 april 2017

Plats Riga, Lettland

Anmälan senast 15 februari 2017

Ekonomiska villkor Konferensavgiften är 1 000 kronor. I konferensavgiften ingår program, konferensmaterial lunch och kaffe. Logi samt resa till och från Riga ingår ej.

Konferensen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.