Att undervisa i kinesiska - teori och praktik, 7,5 hp

中文教学 – 理论与实践

Ht 2018, 25%, distans

Kinesiska är ett litet men växande skolspråk i Sverige. Att undervisa i ämnet kräver inte bara färdighet i språket, utan också kunskap om hur språket fungerar och vilka svårigheter elever i svensk skola kan möta när de lär sig kinesiska. Dessa kunskaper måste lärarna också kunna relatera till och tillämpa i undervisningen.

Syftet med kursen är att deltagarna utvecklar förmågan att koppla samman teori, forskning och beprövad erfarenhet om undervisning i kinesiska som modernt språk och att tillämpa detta i undervisningen.

Kursen omfattar bland annat följande områden

  • andraspråksinlärning – teori och praktik
  • kinesiska som skolspråk i Sverige
  • elevernas receptiva förmåga (lyssna och läsa)
  • elevernas produktiva förmåga (tala och skriva)
  • undervisning av tecken, ord och grammatik
  • läxor, prov, bedömning och betygsättning
  • läromedel och andra resurser.

Kursen riktar sig till lärare i kinesiska (mandarin) som modernt språk och är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset är ett krav. Undervisningen bedrivs i seminarieform där stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte och diskussioner. Kursspråket är kinesiska, men svenska kan användas vid behov, inklusive för skriftliga examinationsuppgifter.