Hela utbudet

Våra ledord är kompetens, kontaktnät och kontinuitet. Genom Fortbildningsavdelningens aktiviteter får skolpersonal redskap att göra internationalisering till en konkret verklighet i skolan. Vi erbjuder studiedagar, kurser, konferenser och seminarier med inriktning på språk, kultur, didaktik och inkludering både i Sverige och utomlands. Det finns även möjlighet att beställa utvecklingssatsningar som skräddarsys för att passa specifika behov.

Kurser, konferenser och seminarier

Berliner Mauer - ein Rückblick und ein Blick nach vorn

Kostnadsfritt seminarium i Uppsala, 2 oktober 2018

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2019, 25%

Fransklärardagar - Impressions / Expressions

Seminarium, Kungsholmens Gymnasium i Stockholm, Ht 2018

Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, distans, 25 %

Modern spanskspråkig litteratur och film i undervisningen, 7,5 hp

Vt 2018, distans, 25%

Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne

Seminarium i Stockholm, 2-3 februari 2018

Spanska för lärare i årskurs 7-9, 45 hp (1-45)

Ingår i Lärarlyftet II
Poänggivande kurs, Ht 2018, distans, 50 %

Spanska som skolämne - teori och praktik  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Spanska som skolämne – tillämpad språkvetenskap 7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, distans 25%

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16-17 november 2018

Teaching English to Young Learners: current thinking and research

Seminarium i Uppsala, 15-16 november 2018