Vår verksamhet

Hela utbudet

Våra ledord är kompetens, kontaktnät och kontinuitet. Genom Fortbildningsavdelningens aktiviteter får skolpersonal redskap att göra internationalisering till en konkret verklighet i skolan. Vi erbjuder studiedagar, kurser, konferenser och seminarier med inriktning på språk, kultur, didaktik och inkludering både i Sverige och utomlands. Det finns även möjlighet att beställa utvecklingssatsningar som skräddarsys för att passa specifika behov.

Kurser, konferenser och seminarier

Aktualisering av ämnesdidaktik i spanska som främmande språk

Kurs i Granada, Spanien, 26 februari - 2 mars 2017

Alla elevers rätt till en trygg skolgång

Konferens i Uppsala, 12 oktober 2017

Att undervisa i kinesiska - teori och praktik  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, 25%, distans

Att undervisa modersmål - i klassrummet och på distans 
7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Att undervisa tyska - i en skapande och föränderlig miljö 7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, veckoslut, 25%

Certificate in Advanced English

Kurs, Cambridge, Storbritannien, 12-16 juni 2017

Det tyska språket - kulturbärare och ekonomisk faktor

Internationell konferens, Riga, Lettland, 21-22 april 2017

Engelska för lärare, åk 4-6  30 hp

Ingår i Lärarlyftet II
Poänggivande kurs, Ht 2017 - Vt 2018, 50 %

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, våren 2017

Frankrike idag: kultur och samhälle (7,5 hp)

Vt 2018, distans, 25%

Fransklärardagar - la (petite) robe noire et le burkini

Seminarium, Uppsala, 21-22 april 2017

Franskundervisning - att undervisa om Afrika idag  7,5 hp

Poänggivande kurs,Ht 2017, veckoslut, 25%

Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2017 och Ht 2017, distans, 25 %

Genre, drama och berättande - utveckling av engelskundervisning för yngre åldrar

Seminarium i Uppsala, 23 mars 2017

Irland idag - samhälle, kultur och ny litteratur  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, veckoslut, 25%

Kommunikativ och handlingsorienterad engelskundervisning för yngre åldrar - inspiration från Irland

Kurs i Maynooth och Dublin, Irland, 4-8 september 2017

Korsika - språk, kultur och hållbar utveckling

Kurs i Ajaccio, Frankrike, 12-17 juni 2017

Kultur och samhälle i spanskundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, distans, 25%

Modern spanskspråkig litteratur och film i undervisningen, 7,5 hp

Ht 2017, distans, 25%

Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne

Seminarium i Stockholm, 3-4 februari 2017

Spanska för lärare i årskurs 7-9, 45 hp (1-45)

Ingår i Lärarlyftet II
Poänggivande kurs, Vt 2017, distans, 50 %

Spanska som skolämne - teori och praktik  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium i Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 17-18 november 2017

Utbildning, undervisning och hållbar utveckling i skolan  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, 25%, distans

Wien - berättelser och ansikten

Kurs i Wien, Österrike, 11-18 juni 2017

Kontakt

För mer information kontakta:

Annika Nittmar 

Annika Nittmar
tel: 018-471 79 69
e-post: annika.nittmar@fba.uu.se