Wien – berättelser och ansikten

Wien – G` schichten und G` sichter

11–18 juni 2017

Wien är en pulserande metropol i hjärtat av Europa. I Österrikes huvudstad lever människor från alla världens hörn vilket ger staden en internationell prägel och en mångkulturell atmosfär. Wien är en stad som växer fort och stadens demografiska utveckling medför stora utmaningar och förändringar, speciellt i de yttre socio-ekonomiskt utsatta stadsdelarna. Wien är en mångfacetterad stad och i dess 23 stadsdelar finns mycket att studera och uppleva.

Kursen Wien – berättelser och ansikten vänder sig till lärare i tyska. Syftet är att deltagarna ska lära känna eller förnya sina kunskaper om Wiens historiska såväl som moderna ansikte. De ska få en aktuell inblick och förståelse för den politiska, kulturella och sociala utvecklingen samt genom språkdidaktiska aktiviteter under kursen få många nya idéer och insikter om hur omvärldskunskap kan undervisas på ett mer autentiskt, kommunikativt och varierande sätt.

Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska

  • ha fördjupade kunskaper om aktuella samhällsfrågor i Wien och Österrike
  • känna till och kunna använda olika typer av autentiskt material för tyskundervisningen med utgångspunkt i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och i styrdokumenten för ämnet tyska
  • ha kunskap om olika digitala resurser för att planera och genomföra undervisningsprojekt med Wien/Österrike som tema.

Under kursen ska deltagarna förbereda ett undervisningsprojekt om Wien/Österrike. Projekten redovisas och diskuteras i slutet av kursen. Deltagarna skapar på så sätt en digital portfolio med didaktiskt material och aktivitetsförslag för tyskundervisningen. Arbetsformerna är fältstudier, seminarier, grupparbeten samt individuellt arbete. Deltagarna får således möjlighet att binda ihop kursens syften med egna pedagogiska intresseområden. Kursspråket är tyska.

Kontakt

För mer information kontakta:

Marita Gareis

Marita Gareis
tel: 018-471 79 63
e-post: marita.gareis@fba.uu.se

Fakta om kursen

Tid 11-18 juni 2017

Plats Wien, Österrike

Anmälan senast 31 mars 2017

Ekonomiska villkor Kursavgiften är 11 500 kronor. I kursavgiften ingår program, kurslitteratur samt inkvartering på hotell/pensionat med halvpension (sju nätter). Resa till och från Wien ingår ej.

Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.