Lärare i tyska

Har du funderat på att fortbilda dig som tysklärare?

Då har du säkert också reflekterat en hel del kring din undervisning och känt att du vill utöka din kompetens, både när det gäller språk och didaktik. Kunskaper är färskvara och många nya idéer förbrukas fort.

Just nu pågår implementeringen av de aktuella kurs-och ämnesplanerna i moderna språk och ett nytt betygssystem tillämpas. Detta är skäl nog att träffa kollegor för att diskutera, utbyta erfarenheter och att lära sig nytt.

Med vårt utbud, bl.a. poänggivande kurser samt seminarier och kurser i Sverige och i tyskspråkiga länder, vill vi ge dig tillfällen att aktualisera dina kunskaper och att ge dig moderna verktyg för en inspirerande, effektiv och rolig tyskundervisning.

Kurser, konferenser och seminarier

Alla elevers rätt till en trygg skolgång

Konferens i Uppsala, 12 oktober 2017

Att undervisa tyska- i en skapande och föränderlig miljö  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, veckoslut, 25%

Det tyska språket - kulturbärare och ekonomisk faktor

Internationell konferens, Riga, Lettland, 21-22 april 2017

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, våren 2017

Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium, Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 17–18 november 2017

Wien - berättelser och ansikten

Kurs i Wien, Österrike, 11-18 juni 2017

Utbildning, undervisning och hållbar utveckling i skolan  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, distans, 25%
 

Kontakt

För mer information kontakta:

Marita Gareis

Marita Gareis
tel: 018-471 79 63
e-post: marita.gareis@fba.uu.se