Stipendier och bidrag

Du kan söka stipendier och bidrag för internationaliseringsarbetet i skolan. Här följer några exempel på organisationer och föreningar som delar ut stipendier och bidrag för fortbildning av lärare, skolledare och lärarutbildare. Sista ansökningsdag varierar mellan de olika organisationerna.

Språklärarnas riksförbund

Som medlem i Språklärarnas riksförbund kan du kan ansöka om ett stipendium för en kurs utomlands eller för en studieresa till utlandet.

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet stöder skolor, universitet och organisationer som vill delta i internationellt samarbete. Rådet ansvarar bland annat för EU:s program Erasmus+ inom vilket kommuner, förskolor och skolor kan söka ekonomiskt stöd för kompetensutvecklingssatsningar inom Mobilitet, Samarbetsprojekt eller Stöd för policyförändring.

SFUB

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) har som uppgift att främja folkundervisningen i Sverige. Sällskapet ger stöd till kompetensutveckling av lärare och skolledare i första hand genom att dela ut stipendier för studieresor utomlands.

 Svenska institutet

Svenska Institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. SI har ett antal stipendieprogram för gymnasieelever och vuxenstuderande.

 Svensk stipendieförmedling

Information om stipendier och fonder i Sverige finns samlat i »Fonder och Stipendier i Sverige« samt »Praktik och studier utomlands«. Samlingarna ges ut av Svensk stipendieförmedling och finns även som referenslitteratur på de flesta bibliotek.