Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne

Jornadas Didácticas de Español en Uppsala

3–4 februari 2017

Första veckan i februari 2017 är det dags för de två årligt återkommande spansklärardagarna som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. I år ges detta seminarium i samarbete med Utbildningsförvaltningen, FoU-enheten, Stockholm stad. Syftet är att skapa ett forum för diskussion och lärande kring spanskundervisningen.

Spansklärardagarna behandlar kunskap och innovativa ämnesdidaktiska perspektiv som tillkommit under senare år. Fokus sätts på aktuella frågeställningar och praktiska exempel på kommunikativ och handlingsorienterad spanskundervisning.

Programmet innehåller föredrag och workshops främst inom följande områden

  • ökad användning av målspråket i klassrummet
  • uppgiftsbaserad språkundervisning (task-based approach).

Seminariet vänder sig till verksamma lärare i spanska, lärarstuderande och andra som är intresserade av lärande och undervisning i spanska.

Programmet publiceras här i slutet av november 2016.

Kontakt

För mer information kontakta:

 

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se

Fakta om seminariet

Tid 3-4 februari 2017 (4 feb, kl 9-12)

Plats Stockholm

Anmälan senast 26 januari 2017

Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1 000 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation samt lunch fredagen  3 februari och kaffe båda dagarna.

Seminariet ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.