Kultur och samhälle i spanskundervisning 7,5 hp

Aspectos socioculturales en la enseñanza de español como lengua extranjera

Ht 2017, distans, 25%

Innehållet i språkundervisning är mycket mer än grammatik och ordförråd. Enligt skolans styrdokument för ämnet moderna språk är inslag om kulturella fenomen och samhälleliga särdrag minst lika viktiga för elevens utveckling av en allsidig kommunikativ förmåga. Samtidigt vittnar verksamma spansklärare om att tillgång till undervisningsmaterial som behandlar kultur och samhälle i den spanskspråkiga världen är begränsad.

Kursen Kultur och samhälle i spanskundervisning behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i klassrummet. Kursinnehållet inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i den spanskspråkiga världen under de senaste åren. Under kursen behandlas sakprosatexter och tidningsartiklar samt olika audiovisuella material ur ett historiskt, sociopolitiskt och kulturellt perspektiv. För att introducera omvärldskunskap och kulturella fenomen i spanskundervisningen ligger fokus, i den praktiska delen av kursen, på användning av dessa material. Deltagarna ges även möjlighet att utveckla och presentera egna didaktiska upplägg. Ytterligare ett inslag i kursen är diskussion om språkliga, kulturella och sociala skillnader med utgångspunkt i begreppen språklig variation och interkulturell kompetens.

Kursen ges på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av en träff i Uppsala och sju nätbaserade seminarier. Handledning och kommunikation under kurstiden är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Kursspråket är spanska.

Kontakt

För mer information kontakta:

 

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se

Fakta om kursen

Kursstart augusti 2017 (v 35)

Ansökan sker på www.antagning.se  senast 18 april 2017. Begränsat platsantal.

Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.