Lärare i spanska

 

Spanska är officiellt språk i 21 länder fördelade på tre kontinenter. Över 450 miljoner människor har spanska som modersmål. Spanskan är därmed det näst största språket i världen efter mandarin.

I vårt kursutbud betonas denna språkliga och kulturella mångfald. Våra aktiviteter ger, förutom språklig fördjupning, pedagogiska idéer för att integrera kultur- och samhällsfrågor i språkundervisningen. Fokus sätts på kommunikation i och utanför klassrummet genom användning av autentiskt material från olika källor.

Vi erbjuder seminarier och kurser, även poänggivande, både i Sverige och Spanien. Alla har en praktisk inriktning med syftet att uppdatera lärarnas didaktiska och ämnesspecifika kunskaper. Med ett varierad utbud av innehåll och studierform försöker vi anpassa oss till lärarnas situation och undervisningsbehov. En av våra mest uppskattade kurser, med fem år på nacken, är Kulturmöten och ny teknnologi i spanskundervisningen. Vår sista produktion är kursen Vardagsliv, matkultur och spanskundervisningen, som även den har fått fantastiska utvärderingar. Vi erbjuder för närvarande fyra poänggivande kurser: Kultur och samhälle i spanskundervisningen och Sång i spanskundervisningen, under vårterminen, samt Didaktiskt material i modersmålsundervisningen i spanska, under höstterminen.

Kurser, konferenser och seminarier

Fokus på IKT i språkundervisningen

Poänggivande kurs, Vt 2019, distans, 25%

Modern spanskspråkig litteratur och film i undervisningen, 7,5 hp

Poänggivande kurs Vt 2019, distans, 25%

Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne

Jornadas didácticas de español
Spansklärardagar, 1-2 februari 2019

Spanska för lärare i årskurs 7-9, 45 hp (1-45)

Ingår i Lärarlyftet II

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 50 %

Spanska som skolämne - teori och praktik  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2019, distans, 25%