Lärare i kinesiska

Rikskinesiska (pǔtōnghuà) är det språk som används i offentliga sammanhang i Kina och på Taiwan. Det är ett standardiserat språk som baseras på de nordliga kinesiska dialekter, som tillsammans kan räknas som "världens största språk" med nära en miljard talare, men med så stora inbördes variationer att talare från olika platser inte nödvändigtvis förstår varandra.

Bland yngre personer är det vanligt att kunna flytande rikskinesiska. I landet som helhet kan över hälften av invånarna kommunicera på fullgod rikskinesiska, enligt en stor undersökning gjord av det kinesiska utbildningsdepartementet 2007. 

Att behärska rikskinesiska är ofta avgörande för att kunna göra karriär och ta sig fram i det offentliga livet. I hemmen är det däremot lokala dialekter eller språk som talas: alltifrån de vanliga nordkinesiska dialekterna till kantonesiska i södra Kina och turkisk uiguriska i nordväst. Bara 18 procent av kineserna uppger att de använder rikskinesiska hemma (Nationella språk- och teckenkommittén 2009).

För den som vill kunna kommunicera med människor från alla delar av Kina är det en stor fördel att ha lärt sig grunderna i rikskinesiska.

Kinesiska har snabbt blivit ett efterfrågat val bland de moderna språken hos svenska elever, och från och med höstterminen 2014 får kinesiska som första icke-europeiska språk nationella kurs- och ämnesplaner inom det svenska skolsystemet.

Sedan 2014 erbjuder Fortbildningsavdelningen kurser och seminarier speciellt riktade till lärare i kinesiska. I listan nedan visas aktuella aktiviteter med länkar till mer information.

Kurser, konferenser och seminarier

Att undervisa i kinesiska - teori och praktik  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, distans, 25%

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, hösten 2017

Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium i Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium i Uppsala, 16-17 november 2018

Kontakt

För mer information kontakta:

Olle Linge
tel: 018-471 79 73
e-post: olle.linge@fba.uu.se