Korsika - språk, kultur och hållbar utveckling

Corse – langue, culture et développement durable

12–17 juni 2017

Under årens lopp har det korsikanska samhället präglats av både Europa och Afrika. Sedan 1789 tillhör ön Frankrike. Med sin intressanta blandning av gammalt och nytt utgör Korsika en rik källa till kunskap om Frankrikes och medelhavsområdets kulturarv och historia. Korsikas ökaraktär utmanas dock av olika miljöproblem: föroreningar, som ofta kan kopplas till turismen, och energiförsörjningen är några av dem. Acceptansen för den franska politiska styrningen likväl som för olika invandrarkulturer är andra utmaningar. Med hjälp av bland andra forskare från Università di Corsica driver myndigheterna en aktiv politik för hållbar utveckling såväl på det ekologiska området som på det ekonomiska och det sociala. Centre d’Information Europe Direct Région Corse, där kursen delvis äger rum, är ett EU-finansierat centrum vars syfte är att arbeta med förskolor och skolor kring hållbar utveckling.

Kursen Corse – langue, culture et développement durable är nutidsorienterande och syftar till att deltagarna ska få en djupare kunskap om Korsika som region, dess förhållande till det franska fastlandet samt om dagens Frankrike. Deltagarna ska även få kunskap om olika arbetsmetoder för en varierad, effektiv och aktuell franskundervisning. Stor vikt läggs under kursen på olika sätt att inkludera temat hållbar utveckling i språkundervisningen.

Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska

  • ha nått fördjupad kunskap om aktuella samhällsfrågor i Frankrike med fokus på Korsika
  • känna till och kunna använda autentiska dokument i franskundervisningen
  • vara insatta i hur utomhuspedagogik kan nyttjas i språkundervisningen
  • ha kännedom om forskning kring nya didaktiska verktyg inom området hållbar utveckling
  • känna till resurscentret Centre d’Information Europe Direct Région Corse och dess arbete samt hur centret kan utnyttjas för att utveckla franskundervisningen.

Arbetsformerna under kursen är lektioner, studiebesök och fältstudier. Under handledning av kursledaren ska deltagarna arbeta med individuella undervisningsprojekt. Resultaten av dessa redovisas och diskuteras i slutet av kursen. På så vis skapar deltagarna en digital portfolio med didaktiskt material och aktivitetsförslag som kan användas i undervisningen.

Kursen som anordnas i samarbete med Università di Corsica och Centre d’Information Europe Direct Région Corse vänder sig till lärare i franska. Kursspråket är franska.

Kontakt

För mer information kontakta:

Véronique Simon

Véronique Simon
tel: 018-471 79 72
e-post: veronique.simon@fba.uu.se

Fakta om kursen

Tid 12–17 juni  2017

Plats Ajaccio, Frankrike

Anmälan senast 7 april 2017

Ekonomiska villkor Kursavgiften är 12 900 kronor. I kursavgiften ingår program, kurslitteratur, vissa utflykter, logi (inkvartering i enkelrum, sju nätter) samt luncher och en middag under kurstiden. Resor till och från Ajaccio ingår ej.

Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.