Kommunikativ och handlingsorienterad engelskundervisning för yngre åldrar – inspiration från Irland

Developing Higher Quality in Teaching English to Young Learners – Perspectives from Primary Education in Ireland

4–8 september 2017

Kursen Kommunikativ och handlingsorienterad engelskundervisning för yngre åldrar – inspiration från Irland vänder sig till förstelärare i engelska åk 1-6. De har en viktig uppgift att leda och inspirera sina kollegor att höja kvaliteten i arbetet. För att kunna ge yngre elever effektiv och varierad undervisning måste lärare själva få tillfälle att förbättra sina språkkunskaper och öka sin insikt i hur barn lär sig språk. Kursen syftar till att ge förstelärare en bred kompetensbas för att vidga och utveckla det kollegiala lärandet.

Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar kompetens både när det gäller innehåll och arbetssätt för att skapa en kommunikativ och handlingsorienterad engelskundervisning.

Under kursen varvas föreläsningar och workshops kring följande områden

  • aktuell forskning kring språklärande i yngre åldrar
  • engelska för yngre åldrar i ett europeiskt perspektiv, Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och Europeisk språkportfolio (ESP)
  • Irlands skolsystem och kulturella företeelser
  • strategier och material för att skapa ett kommunikativt och flerspråkigt klassrum.

Deltagarna får besöka primary schools och möta elever, lärare och skolledare.

Kursen ges i samarbete med Maynooth University, utanför Dublin, som är en av de största lärarutbildningarna på Irland. Deltagarna bor i collegemiljö, vilket ger ett värdefullt språkbad.

Kursspråket är engelska.

I mån av plats är även lärare i åk 1-6 som inte är förstelärare men intresserade av att utveckla ämnet engelska välkomna.

Kontakt

För mer information kontakta:

Maria Allström

Maria Allström
tel: 018-471 79 64
e-post: maria.allstrom@fba.uu.se

Fakta om kursen

Tid 4–8 september 2017

Plats Maynooth och Dublin, Irland

Anmälan  senast 18 juni 2017

Ekonomiska villkor Kursavgift är 8 000 kronor. I avgiften ingår program och en gemensam middag, viss dokumentation samt inkvartering på college utan måltider (enkelrum, fyra nätter). Resa till och från Irland ingår ej.

Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.