Irland idag – samhälle, kultur och ny litteratur 7,5 hp

Ireland Today: Society, Culture and New Literature (7,5 cp)

Ht 2018, veckoslut, 25 %

Det irländska samhället har genomgått dramatiska förändringar under det senaste århundradet, sett ur såväl politisk, religiös, ekonomisk som kulturell synvinkel. Det keltiska arvet, katolicismen, sekler av engelskt förtryck, svält och fattigdom har påverkat den irländska folksjälen. Sedan Irlands inträde i EU 1973 har landet utvecklats till en välfärdsstat, men 1990-talets ekonomiska uppgång »the Celtic Tiger« har följts av en djup ekonomisk kris, som drabbat Irland mycket hårt. Hur skall Irland fortsätta att utvecklas? Vilken plats kommer landet att få i framtidens Europa?

Irland idag behandlar kultur- och samhällsfrågor i republiken Irland med fokus på samhällsutvecklingen de senaste decennierna. En historisk bakgrund till konflikten och fredsprocessen i Nordirland ingår också i kursen. Innehållet presenteras i form av föredrag, bilder, artiklar, nyskriven skönlitteratur, musik och film. Dagens irländska litteratur bygger på en rik berät­tartradition, som vuxit sig stark under århundraden. I kursen presenteras en rad aktuella författarskap och vi studerar hur den irländska samhällsutvecklingen speglas genom ett antal skönlitterära verk. Deltagarna ges möjlighet att utveckla och presentera egna aktiviteter för att inte­grera irländsk kultur, litteratur och irländska samhällsfrågor i engelskundervisningen. Kursen vänder sig till lärare i engelska i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Kursspråket är engelska.

Kursen pågår under en termin och består av två obligatoriska träffar i Uppsala: veckosluten 1-2 september och 1-2 december. Mellan dessa kurshelger är handledning och kommunikation nätbaserade. Som komplement till kursen erbjuds en litterär resa till Irland, med möten med ett par av de lästa författarna. Resan är frivillig och bekostas av deltagarna.