Interactive storytelling & other creative methods

– utveckling av engelskundervisningen för yngre åldrar

Seminariedagen handlar om att utveckla engelskundervisningen i grundskolans år 1-6 och syftar till att stimulera engelsklärare att ta vara på möjligheter till språkutveckling som berättelser och andra kreativa arbetssätt kan ge. Intressanta idéer och exempel kommer att demonstreras. Ett inspirerande pass om genrepedagogik ingår också. Dagen utgör dessutom ett värdefullt tillfälle till nätverkande med andra lärare i engelska år 1-6 kring språkutveckling, kollegialt lärande och andra angelägna frågor.

Målet för seminariedagen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om undervisning i engelska för yngre åldrar och färdigheter i att utveckla ett varierat och kommunikativt arbetssätt, samt konkreta idéer och verktyg för att sprida dessa kunskaper i ett kollegialt lärande. Vi diskuterar hur kompetens och kvalitet i engelskundervisningen för yngre åldrar kan höjas och förbättras i Sverige – en mycket angelägen fråga.

Seminariedagen vänder sig till lärare i engelska år 1-6. Lärare med försteläraruppdrag i engelska år 1-6 är speciellt välkomna, liksom alla andra som är intresserade av att utveckla ämnet engelska för yngre åldrar.

Språket under seminariedagen är engelska.