Genre, drama och berättande – utveckling av engelskundervisningen för yngre åldrar

Genre, Drama and Storytelling – Developing Higher Quality in Teaching English to Young Learners

23 mars 2017

Hur kan förstelärare bidra till kompetenshöjning inom ämnet Engelska för yngre åldrar? Hur kan kompetens och kvalitet i engelskundervisningen för yngre åldrar höjas och förbättras? Detta är mycket angelägna frågor.

Seminariedagen Genre, drama och berättande –utveckling av engelskundervisningen för yngre åldrar vänder sig till förstelärare i engelska åk 1-6. Syftet är att stimulera till att ta vara på alla de möjligheter till språkutveckling som berättelser, drama och andra kreativa arbetssätt kan ge.

Målet för seminariedagen är att ge deltagarna

  • fördjupade kunskaper om undervisning i engelska för yngre åldrar
  • färdigheter i att utveckla ett varierat och kommunikativt arbetssätt
  • inblick i genrepedagogik
  • verktyg för att sprida kunskap i ett kollegialt lärande.

Dagen utgör ett värdefullt tillfälle till nätverkande med andra förstelärare i engelska åk 1-6. Språket under seminariedagen är engelska. I mån av plats är lärare i åk 1-6 som inte är förstelärare men intresserade av att utveckla ämnet engelska välkomna.

Kontakt

För mer information kontakta:

Maria Allström

Maria Allström
tel: 018-471 79 64
e-post: maria.allstrom@fba.uu.se

Fakta om seminariet

Tid 23 mars 2017

Plats Uppsala

Anmälan senast 19 mars 2017

Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1 000 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation, samt lunch och kaffe.

Seminariet ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.