Certificate in Advanced English - att arbeta mot avancerade färdighetsnivåer med hjälp av CAE

CAE Trainers Course – preparing students for CAE, an international qualification in English, including an overview of IELTS

Med den ökande internationaliseringen följer ett mer uttalat intresse, i Sverige liksom i många andra länder, av att dokumentera språkkunskaper genom internationellt accepterade examina. Cambridgecertifikaten är erkända värdemätare när det gäller språkkunskaper i engelska. För svenska elever som avlägger Certificate in Advanced English (CAE) utgör denna examen ett viktigt komplement till de svenska betygen.

Kursen syftar till att göra deltagarna väl förtrogna med alla delar av CAE för att kunna erbjuda undervisning som leder till denna examination.

Kursens mål är att ge deltagarna insikter i provens konstruktion, strategier för undervisningen, kunskap om bedömning av olika nivåer och förslag på olika klassrumsaktiviteter. I CAE ingår komponenterna Reading, Writing, Use of English, Listening och Speaking. Deltagarna arbetar utifrån dessa komponenter med frågorna hur man undervisar på ett effektivt sätt, hur man väljer material och uppgifter samt hur man bedömer och utvärderar elevernas prestationer. Förutom CAE presenteras även en kort översikt över innehållet i det internationellt alltmer betydelsefulla IELTS (International English Language Testing System).

Kursen anordnas i samarbete med Bell International i Cambridge och vänder sig till lärare i engelska i gymnasial utbildning och i vuxenutbildning. Undervisningen sker i seminarieform heldagar måndag – fredag på Bell Campus i Cambridge. Bell International har mångårig erfarenhet av fortbildningskurser för lärare och erbjuder bland annat certifikatskurser i CAE och flera andra examina.

Kursspråket är engelska.