Lärare i engelska

Gemensamt för Fortbildbildningsavdelningens olika aktiviteter för engelsklärare är att de ger rikliga tillfällen till språklig input, integrerar teori och praktik och syftar till att nya och fördjupade kunskaper omsätts i användbara idéer för utveckling av engelska i och utanför klassrummet.

Fortbildningsavdelningen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i engelska på olika nivåer, från förskola och grundskolans tidigare år till gymnasium och vuxenundervisning. Vårt utbud i engelska består av seminarier, konferenser, kurser samt uppdragsutbildning både i Sverige, i Storbritannien och på Irland. Vissa kurser är poänggivande som till exempel Ireland Today 7,5hp och den behörighetsgivande Lärarlyftskursen Engelska för lärare åk 4-6, 30hp.

Under 2016 erbjuder vi ännu en CAE-kurs (Certificate in Advanced English) i samarbete med Bell International i Cambridge. Den äger rum den 13-17 juni 2016.

Kurser, konferenser och seminarier

Certificate in Advanded English and other International Qualifications in English

Kurs, Cambridge, Storbritannien, 11–15 juni 2018

Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp
Ingår i Lärarlyftet II

Poänggivande kurs, Ht 2017- Vt 2018, 50 %

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, hösten 2017

Interactive storytelling & other creative methods

Seminariedag i Uppsala, 23 mars 2018

Irland idag  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, veckoslut, 25%

Shakespeare Revisited

Kurs i Stratford-on-Avon, Storbritannien, 17-21 september 2018

Språk bygger broar; flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium, Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16–17 november 2018

Teaching English to Young Learners: current thinking and research

Seminarium i Uppsala, 15-16 november 2018

Kontakt

För mer information kontakta:

Maria Allström

Maria Allström
tel: 018-471 79 64
e-post: maria.allstrom@fba.uu.se