Lärare i engelska

Gemensamt för Fortbildbildningsavdelningens olika aktiviteter för engelsklärare är att de ger rikliga tillfällen till språklig input, integrerar teori och praktik och syftar till att nya och fördjupade kunskaper omsätts i användbara idéer för utveckling av engelska i och utanför klassrummet.

Fortbildningsavdelningen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i engelska på olika nivåer, från förskola och grundskolans tidigare år till gymnasium och vuxenundervisning. Vårt utbud i engelska består av seminarier, konferenser, kurser samt uppdragsutbildning både i Sverige, i Storbritannien och på Irland. Vissa kurser är poänggivande som till exempel Ireland Today 7,5hp och den behörighetsgivande Lärarlyftskursen Engelska för lärare åk 4-6, 30hp.

Under 2016 erbjuder vi ännu en CAE-kurs (Certificate in Advanced English) i samarbete med Bell International i Cambridge. Den äger rum den 13-17 juni 2016.

Kurser, konferenser och seminarier

Alla elevers rätt till en trygg skolgång

Konferens i Uppsala, 12 oktober 2017

Certificate in Advanded English and other International Qualifications in English

Kurs, Cambridge, Storbritannien, 12–16 juni 2017

Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp
Ingår i Lärarlyftet II

Poänggivande kurs, Ht 2017- Vt 2018, 50 %

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, våren 2016

Genre, drama och berättande - utveckling av engelskundervisningen för yngre åldrar

Seminarium i Uppsala, 23 mars 2017

Irland idag  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, veckoslut, 25%

Kommunikativ och handlingsorienterad engelskundervisning för yngre åldrar - inspiration från Irland

Kurs, Maynooth och Dublin, Irland, 4-8 september 2017

Språk bygger broar; flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium, Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 17–18 november 2017

Utbildning, undervisning och hållbar utveckling i skolan  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, distans, 25%

Kontakt

För mer information kontakta:

Maria Allström

Maria Allström
tel: 018-471 79 64
e-post: maria.allstrom@fba.uu.se