Lärare i engelska för yngre åldrar

Gemensamt för Fortbildbildningsavdelningens olika aktiviteter för engelsklärare är att de ger rikliga tillfällen till språklig input, integrerar teori och praktik och syftar till att nya och fördjupade kunskaper omsätts i användbara idéer för utveckling av engelska i och utanför klassrummet.

Fortbildningsavdelningen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i engelska på olika nivåer från grundskolans tidigare år till gymnasium och vuxenundervisning. Vårt utbud i engelska består av seminarier, konferenser, kurser samt uppdragsutbildning både i Sverige och i engelsktalande länder. Vissa kurser är poänggivande som till exempel Ireland Today, 7,5hp och den behörighetsgivande Lärarlyftskursen Engelska för lärare åk 4-6, 30hp.

Under 2016 erbjuder vi ännu en skräddarsydd utlandskurs för lärare som undervisar engelska i yngre åldrar, dvs från förskola till åk 6. Årets kursen äger rum i Warwick och Coventry den 20-24 april 2016 och anordnas i samarbete med The University of Warwick.

Kurser, konferenser och seminarier

Alla elevers rätt till en trygg skolgång

Konferens i Uppsala, 12 oktober 2017

Engelska för lärare, åk 4-6  30 hp

Ingår i Lärarlyftet II

Poänggivande kurs, Ht 2017- Vt 2018, 50 %

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Vt 2018, distans, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, våren 2017

Genre, drama och berättande - utveckling av engelskundervisningen för yngre åldrar

Seminarium i Uppsala, 23 mars 2017

Irland idag  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, veckoslut, 25%

Kommunikativa och handlingsorienterad engelskundervisning för yngre åldrar - inspiration från Irland

Kurs i Maynooth och Dublin, Irland, 4-8 september 2017

Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium, Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 17–18 november 2017

Utbildning, undervisning och hållbar utveckling i skolan  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, distans, 25%

Kontakt

För mer information kontakta:

Maria Allström

Maria Allström
tel: 018-471 79 64
e-post: maria.allstrom@fba.uu.se