Lärare i engelska för yngre åldrar

Gemensamt för Fortbildbildningsavdelningens olika aktiviteter för engelsklärare är att de ger rikliga tillfällen till språklig input, integrerar teori och praktik och syftar till att nya och fördjupade kunskaper omsätts i användbara idéer för utveckling av engelska i och utanför klassrummet.

Fortbildningsavdelningen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i engelska på olika nivåer från grundskolans tidigare år till gymnasium och vuxenundervisning. Vårt utbud i engelska består av seminarier, konferenser, kurser samt uppdragsutbildning både i Sverige och i engelsktalande länder. Vissa kurser är poänggivande som till exempel Ireland Today, 7,5hp och den behörighetsgivande Lärarlyftskursen Engelska för lärare åk 4-6, 30hp.

Kurser, konferenser och seminarier

Betyg och bedömning i engelska och moderna språk

Seminarium i Uppsala, 5 oktober 2018

Engelska för lärare, åk 4-6  30 hp

Ingår i Lärarlyftet II

Poänggivande kurs, Ht 2017- Vt 2018, 50 %

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Vt 2018, distans, 25%

Interactive storytelling & other creative methods

Seminariedag i Uppsala, 23 mars 2018

Irland idag  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2018, veckoslut, 25%

Språk bygger broar; Studiehandledning på modersmål

Seminarium, Uppsala, 19 oktober 2018

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16–17 november 2018

Teaching English to Young Learners: current thinking and research

Seminarium i Uppsala, 15-16 november 2018