Annat språk

Undervisar du i moderna språk, men inte i ett av de vanligaste skolspråken franska, spanska eller tyska? Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder relevant fortbildning också för dig. Vi har seminarier och kurser om allmän språkdidaktik, Gemensam europeisk referensram för språk samt Europeisk språkportfolio. Välkommen!

Kurser, konferenser och seminarier

Betyg och bedömning i engelska och moderna språk

Seminarium i Uppsala, 5 oktober 2018

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Språk bygger broar; Studiehandledning på modersmål

Seminarium, Uppsala, 19 oktober 2018

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 16-17 november 2018