Annat språk

Undervisar du i moderna språk, men inte i ett av de vanligaste skolspråken franska, spanska eller tyska? Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder relevant fortbildning också för dig. Vi har seminarier och kurser om allmän språkdidaktik, Gemensam europeisk referensram för språk samt Europeisk språkportfolio. Välkommen!

Kurser, konferenser och seminarier

Alla elevers rätt till en trygg skolgång

Konferens i Uppsala, 12 oktober 2017

Fokus på IKT i språkundervisningen  7,5 hp

Poänggivande kurs, Vt 2018, distans, 25%

Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier, våren 2017

Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet

Seminarium, Uppsala, 17 februari 2017

Språk - ett verktyg för livet

Seminarium, Uppsala, 17-18 november 2017

Utbildning, undervisning och hållbar utveckling i skolan  7,5 hp

Poänggivande kurs, Ht 2017, distans, 25%

Kontakt

För mer information kontakta:

Marita Gareis

Marita Gareis
tel: 018-471 79 63
e-post: marita.gareis@fba.uu.se