Kinesiska i skolan

Välkommen till Kinesiska i skolan! Den här webbplatsen är tänk att fungera som en portal för lärare i kinesiska som modernt språk. Målet är att samla resurser och verktyg som kan vara användbara för såväl undervisning och inlärning som planering och bedömning. Resurserna kan vara på svenska, kinesiska och engelska, men målgruppen är alltid lärare i den svenska skolan.

Nyheter (2017-03-15)

Nu finns kursen Att undervisa kinesiska - teori och oraktik (7,5 hp) att söka via Antangnin.se. Kursen är nätbaserad och riktar sig i första hand till verksamma lärare i kinesiska. Fokus ligger dels på forskning, beprövad erfarenhet och viss teori, dels på deltagarnas erfarenhet, reflektion och diskussion. Kursens seminarietillfällen och uppgifter kopplar samman teori och praktik med målsättningen att höja kvaliteten på undervisningen. Kursen har ett utpräglat didaktiskt fokus. Anmälmningen stänger 18/4.

Nyheter (2016-10-24)

I senaste numret av Språklärarnas riksförbunds tidning Lingua finns en artikel jag har skrivit om kinesiska i Norden. Den tar upp möjligheter för samarbete och utveckling, men också problem som måste övervinnas om kinesiska ska växa ytterligare som skolämne. Artikeln kan läsas i sin helhet här.

---

Nu följer en kort introduktion av sidans innehåll. Du hittar de olika kategorierna genom att klicka i menyn till vänster.

Undervisning och inlärning

Det finns ett snabbt växande antal resurser både för att lära ut och för att lära sig kinesiska. I den här kategorin finns ett urval av de viktigaste resurserna samt en kort förklaring av varför det är bra och hur de kan användas i klassrummet.

Exempel på innehåll:

 • Digitala ordböcker
 • Glosor och flashcards
 • Hör- och läsförståelse

Gå direkt till Undervisning och inlärning.

Planering och bedömning

Sedan 2014 finns det kurs- och ämnesplaner för kinesiska som modernt språk. Här finns resurser för att göra det lättare att sätta sig in i och förstå det centrala innehållet och kunskapskraven för de olika kurserna. Utöver detta finns också stöd för bedömning och betygsättning.

Exempel på innehåll:

 • Jämförelse av bedömning i Sverige och internationellt
 • Jämförelse av kursernas centrala innehåll
 • Länkar till relevanta styrdokument

Gå direkt till Planering och bedömning.

Fortbildning för lärare

Sedan 2014 erbjuder Fortbildningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet seminariedagar och poänggivande kurser för lärare i kinesiska. Syftet med verksamheter är både att stärka kinesiskans ställning som skolspråk i Sverige och att stötta de lärare som undervisar i ämnet.

Exempel på fortbildning:

 • Kineisklärardag (våren 2017, preliminärt 6:e maj)
 • Seminariedag för lärare i kinesiska (hösten 2017, preliminärt 11:e november)
 • Kinesisk språkdidaktik (7,5 hp, hösten 2017)

Gå direkt till Fortbildning för lärare.

Kinesiska i Sverige

I Sverige finns en lång tradition av att studera både Kina och kinesiska, med internationellt kända namn som Bernard Karlgren och Göran Malmqvist. Kinesiska har också funnits i skolan sedan tidigt 70-tal, men det är först det här århundradet som det börjat växa till sig. Hur ser det ut med kinesiskan i svenska skolor? Hur är det att vara lärare i ämnet och hur blir man det?

Exempel på innehåll:

 • Antologin Kinesiskan flyttar in
 • Statistik om kinesiska som skolämne
 • information om att bli lärare i Sverige

Gå direkt till Kinesiska i Sverige.