Alla elevers rätt till en trygg skolgång

12 oktober 2017

I dagens samhälle utsätts unga människor för påverkan från många olika håll, också av ickedemokratiska krafter. Dessa kan i vissa fall till och med leda till radikalisering eller kriminalitet. Mobbning, hot, våld och andra brott ökar i skolan. Polis, andra myndigheter, skolpersonal och elever slår larm om växande problem. Vilket ansvar och vilka möjligheter har skolan att konkret arbeta förebyggande för trygghet och tolerans? Räcker skolans värdegrund, så som den är uttryckt i styrdokument, för att skapa en säker miljö för alla? Hur kan denna värdegrund förmedlas?

Under konferensen Alla elevers rätt till en trygg skolgång kommer dessa frågor att belysas och diskuteras av forskare, representanter för skolan och olika myndigheter som Polisen, Säpo, Migrationsverket och Skolverket. Elever, föräldrar eller vårdnadshavare kommer också att bjudas in.

Konferensen vänder sig till all skolpersonal samt till intresserade företrädare för berörda myndigheter.
Programmet med föreläsningar, panelbord och workshops publiceras här under våren 2017.

Kontakt

För mer information kontakta:

Véronique Simon

Véronique Simon
tel: 018-471 79 72
e-post: veronique.simon@fba.uu.se

Fakta om konferensen

KONFERENSEN ÄR INSTÄLLD!