»Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö«

Marita Gareis, Universitetsadjunkt, fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Ett givande samarbete mellan Fortbildningsavdelningen och Goethe Institut

För ett tag sedan mötte jag en av mina före detta gymnasieelever. Han berättade att han läser till tysklärare. Jag tänkte genast »Så roligt att det finns unga människor som vill bli tysklärare« och sade till honom: „Das ist ja prima“! Det är nämligen få studenter som utbildar sig till tysklärare idag. Jag undrar ofta hur det kommer att vara med det tyska språket om fem, tio eller tjugo år i Sverige, och jag vet att jag inte är ensam om att ställa mig den frågan.

På arbetsmarknaden söker man arbetskraft, som utöver svenska och engelska, behärskar ytterligare ett eller två främmande språk. Tyska anses vara, om inte ett måste åtminstone en stor fördel, i de företag som har kontakt med tysktalande länder och regioner. Detta är inte något nytt, utan sedan länge ganska känt. Men det finns även andra skäl till varför det är bra att kunna kommunicera på tyska. Ingmar Karlsson som var Sveriges ambassadör i Wien under 1970-talet skriver i Fortbildningsavdelningens antologi Språk. Världens grej! (2008) om hur tyska är en nyckel till Europa och inte ett främmande språk.

Frågan kvarstår. Hur kan vi motivera flera ungdomar att lära sig tyska? Vad kan lärare och lärarutbildare göra? Hur kan undervisningen i tyska utvecklas, förändras och förnyas så att flera elever blir intresserade och vill fortsätta läsa tyska på en mer avancerad nivå?

Som ett svar på dessa frågor erbjuder Fortbildningsavdelningen ett mångsidigt utbud för lärare i tyska. Många lärare har deltagit aktivt och engagerat i seminarier som Neue Ideen für den Deutschunterricht, Online im Deutschunterricht, Miteinander Reden och i utlandsförlagda kurser till exempel i Berlin, Lübeck och Wien. Flera av våra deltagare är så kallade „Rückfalltäter“ och håller sig à jour med avdelningens aktiviteter.

Sedan två år anordnas även en fristående och poänggivande kurs på avancerad nivå, Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö. Kursen ges i samarbete med Goethe-Institut Stockholm och pågår under två terminer med sammanlagt 15 hp. Kursen är en modifierad distanskurs med fyra träffar i Uppsala och riktar sig till verksamma lärare och lärarstudenter som redan har en kandidat- eller magisterexamen i tyska.

Första terminen behandlas olika språkdidaktiska och metodiska aspekter för en handlingsorienterad och kommunikativ tyskundervisning. Deltagarna får möjlighet att

  • fördjupa sig i aktuell internationell språkdidaktisk forskning
  • jämföra några av de didaktiska synsätt och teoretiska modeller som ligger till grund för språkundervisningen idag
  • diskutera olika undervisningsmodeller
  • fördjupa sina kunskaper om Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och Europeisk språkportfolio (ESP)
  • diskutera tillämpningen i undervisningen
  • utbyta erfarenheter och idéer.

Särskild uppmärksamhet läggs under kursen på förändrande lärmiljöer. Idag används lärplattformar, sociala medier och andra digitala redskap i och för språkundervisningen. Lärare bör inte bara hänga med i utvecklingen utan också kunna ligga i framkant med nya effektiva undervisningsmetoder och ett anpassat innehåll för en varierad och effektiv språkundervisning.

Under andra kursterminen behandlas den sista enheten Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung i en innovativ fortbildningsserie från Goethe-Institut, Deutsch Lehren Lernen (DLL). Serien består idag av sex enheter och är framtagen och används för praktisk utbildning av tysklärare för alla nivåer i hela världen. DLL har utvecklats med tanke på den dagliga verksamheten och de utmaningar som läraren möter i klassrummet. Traditionella områden som grammatik, ordförråd, fonetik, litteratur, samhällsformer är integrerade i ett kompetens- och praktikorienterat undervisningskoncept. (se även www.goethe.dll/de)

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna förutom högskolepoäng ett intyg från Goethe-Institut. Det finns även möjlighet att fortsätta med de andra DLLenheterna på egen hand på Moodle-plattformen. Den används under kursen och kan förbli en viktig resurs för tysklärarnas fortbildning framöver.