Forskning och utveckling

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering är sedan många år del av olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom våra kompetensområden. Forskning och utvecklingsarbete sker ofta i samverkan med olika universitet, med kommuner och andra aktörer inom Sverige och internationellt. Här nedan finner du beskrivningar av ett antal projekt.


 

Rapport

Språklärarutbildningen vid Uppsala universitet
Ur en grupp studenters samt en grupp verksamma språkläraren perspektiv

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har, i samarbete med Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, undersökt tänkbara orsaker till det vikande intresset för språklärarutbildning. Resultaten presenteras i denna rapport. Där ges även förslag på åtgärder för att öka utbildningens kvalitet och attraktivitet och därmed antalet studerande.

Att undervisa tyska i en skapande och föränderlig miljö

Ett givande samarbete mellan Fortbildningsavdelningen och Goethe Institut

Developing the Language Awareness Approach in the Nordic and Baltic Countries (DELA-NOBA)
Ett Nordplus Horizontal-projekt

ECML publications for plurilingual and intercultural education in use (PIU)

 - ett europeiskt projekt

Education for democracy - education for the future

Article written by Josef Huber, Head of the Pestalozzi Programme, Directorate of Democratic Citizenship and Participation, Council of Europe, Pascale Mompoint-Gaillard, Pedagogical consultant for the Pestalozzi Programme, Council of Europe

Education for Equity (EFE) - Social, Linguistic and Cultural Inclusion

Ett projekt inom Erasmus+, Strategiskt partnerskap skola

Fortbildningskurs för studiehandledare

Ett utvecklingsprojekt på Fortbildningsavdelningen

Nyanländas lärande 2014-2016

Integrering av modersmål och studiehandledning i Skolverkets kompetensutvecklingsprojekt

Nyanlända elever i skolan - utmaningar och möjligheter

Atikel av Anna Ekström, tidigare Generaldirektör, Skolverket

Nyanlända elevers lärande - lärarröster

Integrering av modersmål och studiehandledning i Skolverkets kompetensutvecklingsprojekt

Stort behov av kompetensutveckling i engelska

"Med tanke på att engelska är ett kärnämne i skolan, obligatoriskt från tidiga år, så är det paradoxalt att ämnet länge varit så undanskymt i diskussionerna om lärares kompetensutveckling."

Vad innebär kinesiska som modernt språk?

Idag ser vi ett nytt svenskt skolspråk växa fram inom grund- och gymnasieskolan.

Developing the Language Awareness Approach in the Nordic and Baltic Countries (DELA-NOBA)

Ett Nordplus Horizontal-projekt

Mit Deutsch - Menschen aus anderen Ländern verstehen

Fortbildungsabteilung für die Internationalisierung der schwedischen Schule – Deutsche Auslandsgesellschaft, Partner seit über 50 Jahren

Uppsala universitet samordnar och tar initiativ inom området nyanlända och integration

Artikel av Elisabet Nihlfors, Professor, samordnare för Arbetsgruppen för nyanlända och integration vid Uppsala universitet och Dekan för Fakulteten för utbildningsvetenskaper