Equipo de trabajo

Kansli

Una Cunningham, Professor, Studierektor
e-post una.cunningham@edu.uu.se

Annika Nittmar, Koordinator
kontaktperson i Sverige för Europarådets Pestalozziprogram
direkttel 018-471 79 69, mobil 070-425 04 34
e-post annika.nittmar@fba.uu.se

Administratör - vakant

  

Utbildare som står till skolornas förfogande för fortbildningsinsatser

Maria Allström, Universitetsadjunkt
allmän språkdidaktik, särskilt engelska
direkttel 018-471 79 64, mobil 070-167 91 80
e-post maria.allstrom@fba.uu.se

Santiago Esparza Celorrio, Universitetsadjunkt (vikariat)
Allmän språkdidaktik, särskilt spanska
mobil 072-028 84 12
e-post santiago.esparza.celorrio@fba.uu.se

Marita Gareis, Universitetsadjunkt
allmän språkdidaktik, särskilt tyska och modersmål, Europeisk språkportfolio
direkttel 018-471 79 63, mobil 070-167 90 12
e-post marita.gareis@fba.uu.se

Juan Manuel Higuera, Universitetsadjunkt, tf Fortbildningsledare
allmän språkdidaktik, särskilt spanska, Europeisk språkportfolio, IKT i språkundervisningen
direkttel 018-471 79 71, mobil 070-626 44 35 
e-post juanma.higuera@fba.uu.se

Olle Linge, Universitetsadjunkt
allmän språkdidaktik särskilt kinesiska
direkttel 018- 471 79 73
e-post olle.linge@fba.uu.se

Nicolas Manuguerra, Universitetsadjunkt (vikariat)
allmän språkdidaktik särskilt franska
direkttel 018-471 79 72, mobil 070-167 96 02
e-post nicolas.manuguerra@fba.uu.se

Simeon Oxley, Universitetsadjunkt    Tjänstledig
allmän språkdidaktik särskilt modersmål och studiehandledning
e-post simeon.oxley@fba.uu.se

Anne Reath Warren
Forskare i didaktik med inriktning nyanländes lärande och flerspråkighet
e-post: anne.reath.warren@edu.uu.se

Hassan Sharif
Fil.dr. i utbildningssociologi och lektor i barn-och ungdomsvetenskap mot nyanländas lärande
e-post: hassan.sharif@edu.uu.se