• språk • kultur • didaktik • internationalisering •

Hej!

Det är med stor glädje jag kan berätta att Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering nu har flyttat in som en del i Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Vi får därmed närmare till den satsning på forskning i moderna språk, flerspråkighet och nyanländas lärande som pågår vid institutionen. Det ger oss också en ny och starkare bas för vår fortbildningsverksamhet mot lärare i engelska, moderna språk och modersmål samt studiehandledare i modersmål. I samband med denna organisationsförändring gör vi en satsning där vi erbjuder ett flertal avgiftsfria arrangemang till språklärare och lärarstudenter. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken nedan!
 
Vänliga hälsningar
Una Cunningham
Studierektor för FBA och professor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att klicka här!

Ny hemsida

I och med att Fortbildningsavdelningen blivit en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har vi också skapat en ny hemsida. Under en övergångsperiod fokuserar den nya sidan i första hand på att förmedla information om vad som är på gång, men så småningom kommer allt material från den här sidan att flyttas över till den nya. Den här sidan kommer att finnas kvar så länge allt material inte har flyttats över. Vår nya hemsida kan du besöka på: https://www.edu.uu.se/fba

På gång


Anmäl dig till sommaren och höstens kurser
För sommarens kurser: 20:e februari till 15:e mars
För höstens kurser: 15:e mars till 15: apri

Se hela vårt kursutbud här


Fortbildning vid Institut Français
Franska ambassaden i Stockholm (Narvavägen 26)
5-6 april, 2019, fredag 13:30 – 17:50 och lördag 9-12

Läs inbjudan här


Rekommenderad läsning!

Språklärarutbildningen vid Uppsala universitet
Ur en grupp studenters samt en grupp verksamma språklärares perspektiv

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har, i samarbete med Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, undersökt tänkbara orsaker till det vikande intresset för språklärarutbildning. Resultaten presenteras i en rapport. Där ges även förslag på åtgärder för att öka utbildningens kvalitet och attraktivitet och därmed antalet studerande.

Läs rapporten här


Skräddarsydd fortbildning

Fortbildningsavdelningen erbjuder lärare, skolor och kommuner möjlighet till mer omfattande kompetensutvecklingsatsningar anpassade efter behov och förutsättningar.

Läs mer om möjligheterna till skräddarsydd fortbildning